கால அட்டவணை

திங்கள், 2 நவம்பர், 2009

இதயத்துடிப்பு

எண்ணத்தின் ஓசைகளை எழுத்தில் வடிக்க முடியலே வண்ணத்திலே வந்த கனவை வார்த்தையாக்கத் தெரியலே

கருத்துகள் இல்லை: